Szkoła Podstawowa imienia Orła Białego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kiczycach

II. SUKCESY I OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW w r. szk. 2012/13

1. Konkursy o zasięgu ogólnopolskim:

1)  matematyczne:

a) „Albus” –  7 miejsce i tytuł laureata – Bartosz Hłąd  - uczeń klasy V,  oraz  9 miejsce - Mateusz Lapczyk (klasa VI); ( brało udział 8 uczniów),

b) Olimpiada Wiedzy „Achimedes plus. Matematyka plus” – laureat  I stopnia z wyróżnieniem - Bartosz Hłąd (kl. V), laureat  I stopnia  - Mateusz Lapczyk (klasa VI), laureat  III stopnia – Jakub Sikora (klasa V);  (brało udział 10 uczniów),

c) „Kangur 2012” –  dalsze miejsca  ( brało udział 10 uczniów),

d) „Multitest” – wyróżnienie i 12 miejsce - Bartosz Hłąd  - uczeń klasy V( brało udział 10 uczniów),

2. Konkursy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Kuratorium Oświaty w Katowicach:

a) Konkurs Przedmiotowy z Matematyki z Elementami Przyrody  - brało udział 13 uczniów kl. VI -  nikt nie awansował do II etapu,

b)  Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego  z Elementami Historii – brało w nim udział 13 uczniów kl. VI – uczennica Marcelina Gabzdyl  awansowała  do II etapu,

3. Konkursy o zasięgu powiatowym:

a) Powiatowy Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym – II miejsce – drużyna 4 uczniów: Martyna Hósar, Tymoteusz Szczygielski (klasa I), Maksymilian Wantulok (kl. II), Marek Wojtynek (klasa III),

b) XXXVI Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  - III miejsce w powiecie, I miejsce w regionalnym i międzyszkolnym etapie - udział wzięło 4 uczniów z kl. IV: Aneta Wawrzeczko, Szymon Błahut, Karol Skiba, Liwia Domżalska (w eliminacjach szkolnych brało udział 8 uczniów),

4. Konkursy o zasięgu międzyszkolnym (gminnym):

a) wiedzowy „Czy znasz swoje miasto, gminę”III miejsce - drużyna: Wiktoria Czyż, Aneta Wawrzeczko, Jakub Gil - (kl. IV)

b) III Gminny Konkurs Interdyscyplinarny „Rusz głową” klas II – III – III miejsce  Maksymilian Wantulok  (kl. II),  V miejsce Vanessa Heckel (kl. II), Magdalena  Czyż (kl. II); (brało udział 4 uczniów),

c) III międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania „W świecie bajek”Sandra Ferfecka (kl. I),Vanessa Heckel (kl. II), Roxana Zorychta (kl. III)  -  dalsze miejsca,

d) Gminny Gwarowy Konkurs Recytatorski – III miejsce Karolina Greń (kl. VI), Vanessa Heckel (kl. II), Katarzyna Mielczarek (kl. III) – dalsze miejsca,

e) Międzyszkolny Konkurs o Janie Pawle II – IV miejsce – drużyna 4 uczniów klasy VI,

f) Turniej Gwarowo-krajoznawczy organizowany przez PTTK w ramach Rajdu Górskiego – II miejsce drużyna z kl. VI:Karolina Greń, Katarzyna Tęcza, Marcelina Gabzdyl oraz I miejsce w ilości uczestników  (19 uczniów, czyli 26 % szkoły),

g)  Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Wiedzy Biblijnej „Jonasz” – udział wzięło 3 uczniów  – dalsze miejsca,

h) Konkurs Biblijny „Sola Scriptura” -  Jakub Gil  (kl. IV) przeszedł  do II etapu,

h) Konkurs języka angielskiego  „Skills Builder”–  III miejsce Bartosz Hłąd (kl. V), wzięło udział 6 uczniów z kl. IV – VI.

 W sumie w/wym  konkursach wzięło udział  106 uczniów (na 72 uczniów w szkole).

 Działalność edukacyjna i pozaedukacyjna szkoły rozwijająca uzdolnienia i zainteresowania uczniów oraz ich osiągnięcia zostały docenione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznaniem tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów”.

Najlepsi uczniowie klas IV – VI  uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. Wszyscy absolwenci szkoły również otrzymali książki. Nagrody książkowe ufundowała Rada Rodziców.

Nagrody – stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymało 2 uczniów:  z klasy V i IV a stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia  sportowe - uczennica z kl. VI.

Nagrody pieniężne dla 3 najlepszych absolwentów szkoły ufundował Sołtys i Rada Sołecka wsi Kiczyce.

 

5. Wyniki sprawdzianu na koniec klasy VI w latach 2002 – 2013:

Nazwa wyniku

najniższy

bardzo niski

niski

niżej średniego

średni

wyżej średniego

wysoki

bardzo wysoki

najwyższy

2002

30,6

2003

33,25

2004

27,91

2005

27,93

2006

30,05

2007

30,92

2008

25,72

2009

25,38

2010

25,54

2011

27,43

2012

25,15

2013

26,77
  SUKCESY I OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW w r. szk. 2011/12

1. Konkursy o zasięgu ogólnopolskim:

1)  matematyczne:

a) „Albus” –  7 miejsce i tytuł laureata – Bartosz Hłąd  - uczeń klasy IV, wyróżnienia: 13 miejsce  - Agnieszka Kucharska (klasa VI)  oraz 14 miejsce - Mateusz Lapczyk (klasa V);

( brało udział 8 uczniów),

b) „Matematyka – Oxford. Plus” – laureatka I stopnia: Wiktoria Czyż (kl. V), laureaci II stopnia: Bartosz Hłąd (kl. IV), Agnieszka Kucharska (kl. VI),  laureaci III stopnia: Jakub Gil (kl. III), Mateusz Lapczyk, Karolina Greń (klasa V);( (brało udział 11 uczniów),

c) „Kangur Matematyczny 2012” –  2 wyróżnienia: Karol Skiba (kl. III), Agnieszka Kucharska (kl. VI);  ( brało udział 13 uczniów),

d) „Multitest” – wyróżnienie i 14 miejsce - Bartosz Hłąd  - uczeń klasy IV( brało udział 8 uczniów),

2) języka angielskiego:

 „FOX 2012”-  20 miejsce – Aneta Wawrzeczko (kl.III) – (brało udział 17 uczniów), 

2. Konkursy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Kuratorium Oświaty w Katowicach:

a) Konkurs Przedmiotowy z Matematyki z Elementami Przyrody  - brało udział 9 uczniów kl. VI -  nikt nie awansował do II etapu,

b) u Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego  z Elementami Historii – brało w nim udział 9 uczniów kl. VI - nikt nie awansował do II etapu,

3. Konkursy o zasięgu powiatowym:

a) Powiatowy Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym – VI miejsce – drużyna 4 uczniów: Vanessa Henkel, Tymoteusz Zębik (klasa I), Katarzyna Mielczarek (kl. II), Szymon Błahut (klasa III)

b) VI Regionalny Konkurs Znajomości Gwary Śląska Cieszyńskiego pod patronatem Wójta Gminy Jasienica –  udział wzięło 2 uczniów z kl. V i II,

4. Konkursy o zasięgu międzyszkolnym (gminnym):

a) wiedzowy „Czy znasz swoje miasto, gminę”III miejsce (drużyna: Agnieszka Kucharska , Natalia Zawada, Szymon Kupka - (kl. VI),  

b) III Gminny Konkurs Interdyscyplinarny „Rusz głową” klas II – III – II miejsce  uczennica kl. III -Wiktoria Czyż, (brało udział 4 uczniów),

c) II międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania „Zaczarowany świat zwierząt” –III miejsce – Vanessa Henkel kl. I - wzięło udział 3 uczniów.

d) Gminny Gwarowy Konkurs Recytatorski – I miejsce Vanessa Henkel (kl. I); udział wzięło 4 uczniów,

e) Międzyszkolny Konkurs o Janie Pawle II – V miejsce – drużyna 4 uczniów klasy VI,

d) Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) - III miejsce (drużyna: 3+1 rezerwowy  - uczniowie kl. V: Mateusz Lapczyk, Mateusz Gawlik, Mateusz Trybuś, Jakub Błahut),

f) Turniej Wiedzy Pożarniczej –II miejsce Agnieszka Kucharska (kl. VI)  

g)  Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Wiedzy Biblijnej „Jonasz” – udział wzięło 5 uczniów  – Agnieszka Kucharska (kl. VI) przeszła do II etapu,

h) Konkurs języka angielskiego – wzięło udział 4 uczniów.

i) konkurs muzyczny „Nutka do Nieba”III miejsce – zespół „Krateczki”(15 uczniów z kl. I, IV, V VI).,

j) Konkurs ekologiczny „Przyroda moim najbliższym sąsiadem” – 4 miejsce – drużyna: Wiktoria Czyż, Karolina Greń, Marta Wojtynek – kl. V.

 W sumie w/wym  konkursach wzięło udział  109 uczniów (na 73 uczniów w szkole).

 Działalność edukacyjna i pozaedukacyjna szkoły rozwijająca uzdolnienia i zainteresowania uczniów oraz ich osiągnięcia zostały docenione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznaniem w roku szkolnym 2010/11 tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów”. W tym roku szkolnym szkoła również stara się o ten tytuł.

 5. Podsumowanie wyników w nauce uczniów klas IV – VI na koniec roku szk. 2011/12:

Najlepsi uczniowie:

Klasa IV

Bartosz Błąd – 5,6 (średnia ocen)

Dominika Młynarczyk – 4,8

Klasa V:

Karolina Greń – 5,2

Marcelina Gabzdyl – 5,1

Marta Wojtynek – 5,0

Wiktoria Czyż – 5,0

Klasa VI:

Agnieszka Kucharska – 5,5

Dominika Broda – 5,3

Natalia Zawada – 5,3

Małgorzata Brych – 5,1

Magdalena Mika – 4,9

Wszyscy wymienieni uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. Wszyscy absolwenci szkoły również otrzymali książki. Nagrody książkowe ufundowała Rada Rodziców.

Nagrody pieniężne dla 3 najlepszych absolwentów przyznano następującym uczennicom:

Agnieszka Kucharska – nagroda Sołtysa wsi Kiczyce,

Natalia Zawada, Dominika Broda – nagroda Rady Sołeckiej.

6. Sukcesy i osiągnięcia sportowe uczniów : 

- gminne zawody w biegach przełajowych dziewcząt i chłopców szkół podstawowych -   dziewczęta  zajęły  V miejsce

- gminne  zawody w mini piłce nożnej chłopców szkół podstawowych -  III miejsce

 - drużynowy turniej szachowy szkół podstawowych -  dziewczęta - V,  chłopcy VII  miejsce

 - gminne zawody w tenisie stołowym szkół podstawowych - dziewczęta zajęły II,  chłopcy zajęli III miejsce

- gminne zawody w pływaniu szkół podstawowych - IV miejsce w klasyfikacji drużynowej

- zawody gminne w czwórboju lekkoatletycznym szkół podstawowych - dziewczęta zajęły VII,  chłopcy V  miejsce

- gminne  zawody w mini piłce nożnej dziewcząt szkół podstawowych - nasza  drużyna  zajęła IV miejsce.                                                                                                                              

W  rywalizacji sportowej szkół podstawowych gminy Skoczów  szkoła zajęła VI miejsce.

 

 
SUKCESY I OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW SP 4 KICZYCE 2010/2011

1. Konkursy o zasięgu ogólnopolskim:

1)  matematyczne:

a) „Multitest” –  wyróżnienie dla uczennicy kl. VI( brało udział 8 uczniów),

b) Oxford „Matematyka plus” – laureatka I stopnia – uczennica kl. V  (brało udział 10 uczniów),

b) „Kangur 2011” –  2 wyróżnienia: uczeń kl. IV i uczennica kl. VI ( brało udział 10 uczniów),

2) Międzynarodowa Olimpiada z  języka angielskiego – wyróżnienie dla uczennicy kl. VI za prezentację multimedialną  o Wielkiej Brytanii  (brało udział 6 uczniów), 

4) religijne:

a) „ Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Wiedzy Biblijnej „Jonasz” – 2 uczennice kl. VI zostały finalistkami ( brało udział 5 uczniów),

b)  Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura 2011” – laureatka – uczennica kl. VI,

5) plastyczne:

a) „Bezpiecznie na wsi” organizowany przez KRUS – 6 prac (brało udział 8 uczniów) – brak rozstrzygnięcia,

b) „Powódź, pożar, dniem i nocą – straż przychodzi ci z pomocą” 2 prace przeszły eliminacje gminne (brało udział 7 uczniów) – brak rozstrzygnięcia;

2. Konkursy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Kuratorium Oświaty w Katowicach:

a) Konkurs Przedmiotowy z Matematyki z Elementami Przyrody  - brało udział 13 uczniów –  uczennica kl. VI została laureatką i była zwolniona z pisania sprawdzianu kl. VI,

b) u Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego  z Elementami Historii – brało w nim udział 18 uczniów kl. VI – 2 uczennice kl. VI awansowały do II etapu;

3. Konkursy o zasięgu międzyszkolnym (gminnym):

a) miedzowy „Czy znasz swoje miasto, gminę” – I miejsce (drużyna:1 uczennica kl. VI i 2 uczennice kl. V i rezerwowy uczeń kl. V),

b) II Gminny Konkurs Interdyscyplinarny „Rusz głową” klas II – III – I miejsce  uczennica kl. II, IV miejsce – uczeń kl. II (brało udział 4 uczniów),

c) Gminny Gwarowy Konkurs Recytatorski – udział wzięło 4 uczniów,

d) Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) - III miejsce (drużyna: 3+ 1 rezerwowy  - uczniowie kl. IV),

e) plastyczny – „Cichociemni w Dębowcu – luty 1941 r.” – 7 wyróżnień ( brało udział 8 uczniów:  z klas I – VI ) – jako jedyna szkoła  z gminy Skoczów,

f)  mitologiczny „Bliżej Olimpu” – III miejsce (drużyna: 3 uczniów z kl. IV),

g) konkurs na prezentację multimedialną   związaną z 70-leciem zrzutu cichociemnych w Dębowcu „Skoczów - historia skok po skoku” – wyróżnienie dla uczennicy kl. VI (brało udział 4 uczniów).

W sumie w/wym  konkursach wzięło udział 117 uczniów (na 76 uczniów w szkole).

 Działalność edukacyjna i pozaedukacyjna szkoły rozwijająca uzdolnienia i zainteresowania uczniów oraz ich osiągnięcia zostały docenione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznaniem w roku szkolnym 2010/11 tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów.

 

4. Podsumowanie wyników w nauce uczniów klas IV – VI:

a) najlepsi uczniowie  w nauce i ich średnie ocen:

Klasa IV

Marcelina Gabzdyl – 5,1

Karolina Greń – 5,0,

Marta Wojtynek – 5,0

Jakub Błahut – 4,9,

Wiktoria Czyż – 4,9,

Klasa V:

Dominika Broda – 5,4,

Agnieszka Kucharska – 5,4,

Natalia Zawada – 5,4,

Małgorzata Brych – 5,2,

Magdalena Mika – 4,8,

Klasa VI:

Arleta Kidoń – 5,55,

Kornelia Kufeld – 5,45,

Joanna Stebel – 5,45,

Alina Brych -5,27,

Łukasz Macura – 5,09,

Joanna Skurzok – 5,09,

Filip Wareluk – 5,09,

Gabriela Czyż – 4,91.

Wszyscy wymienieni uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.

b) stypendia za wyniki w nauce otrzymali:

Arleta Kidoń – 5,55,

Kornelia Kufeld – 5,43,

Joanna Stebel – 5,45,

Dominika Broda – 5,4,

Agnieszka Kucharska – 5,4,

Natalia Zawada – 5,4.

c) nagrody pieniężne dla 3 najlepszych absolwentów  (za ostatnie 3 lata nauki) przyznano następującym uczennicom:

Arleta Kidoń – nagroda Sołtysa wsi Kiczyce,

Kornelia Kufeld i Joanna Stebel – nagroda Rady Sołeckiej
 
 

SUKCESY I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UCZNIÓW SP 4 KICZYCE 

w roku szkolnym 2010/11

1. W szkole zorganizowano następujące zawody  sportowe:

a) Dzień Sportu z okazji Dnia Dziecka – 1 czerwca – rozgrywki w 2 ognie, w piłkę nożną, przeciąganie liny, gry i zabawy: rzut piłeczką do celu, skoki w workach, przenoszenie wody w wiadrze;   
                                                                                                                               
 b) Mistrzostwa Szkoły w Pływaniu – w czerwcu – 25 m stylem dowolnym (kl. I – III), 50 m stylem dowolnym (kl. IV – VI) oraz bieg w wodzie z przeszkodami;       
 
c) mecz piłki nożnej: uczniowie – rodzice klasy IV z okazji połączonego Dnia Matki i Ojca.

2. Uczniowie naszej szkoły systematycznie uczestniczą w rozgrywkach sportowych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy, w których nasza szkoła zajmuje 4 miejsce (po szkołach miejskich, czyli 1 - licząc szkoły wiejskie) – to duży sukces biorąc pod uwagę liczebność klas i fakt braku sali gimnastycznej.

3. Sukcesy i osiągnięcia sportowe uczniów :

a) gminne zawody w biegach przełajowych dziewcząt i chłopców szkół podstawowych,   dziewczęta  zajęły  III,  a chłopcy VII  miejsce,                                                                       
b) gminne  zawody w mini piłce nożnej chłopców szkół podstawowych, nasza  drużyna  zajęła IV miejsce,                                                                                                                       
c) drużynowy turniej szachowy szkół podstawowych, dziewczęta zajęły V, a chłopcy IV  miejsce,                                                                                                                                      
d) gminne zawody w tenisie stołowym szkół podstawowych, dziewczęta zajęły V, a chłopcy zajęli II miejsce,                                                                                                                         
e) gminne zawody w pływaniu szkół podstawowych,  IV  miejsce w klasyfikacji drużynowe,     
f) zawody w narciarstwie alpejskim , dziewczyny i chłopcy zajęli III miejsce w kategorii szkół podstawowych,                                                                                                                               
g) I zawody szachowe o Puchar Dyrektora SP-3 im. Jana Pawła II w Skoczowie, dziewczyny i chłopcy zajęli IV miejsce,                                                                                                          
h) zawody gminne w czwórboju lekkoatletycznym szkół podstawowych, dziewczęta zajęły VI   a chłopcy VI  miejsce,                                                                                                                
i) spartakiada LA szkół podstawowych, I miejsce w rzucie piłeczką palantową chłopców klas IV i VI,  I miejsce 60 m, II miejsce 600 m i IV miejsce 300 m dziewczyn klas V, IV miejsce 600 m dziewczyn klas VI, IV miejsce 300 m chłopców klas IV,                                               
j) gminne  zawody w mini piłce nożnej dziewcząt szkół podstawowych, nasza  drużyna  zajęła IV miejsce.                                                                                                                            
Nasza uczennica Joanna Stebel  w bieżącym roku szkolnym utrzymuje  mistrzowską formę. W dniach od 26–28. 03. 2011r. w Zbrosławicach zajęła I miejsce w Halowych Mistrzostwach o  Puchar Polski KiMK (Kucy i Małych Koni). Również 25.04.2010r.  w Rybniku zajęła III w Halowym Pucharze Śląska „Kucy II”.
 

 
SUKCESY I OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

w roku szkolnym 2009/10

1. Konkursy o zasięgu ogólnopolskim:

 

1)  matematyczne:

a) „Multitest”X (Kinga Kucharska) i XIII ( Żaneta Mielczarek) miejsce

( brało udział 10 uczniów),

b) test „Matematyka plus” – 2 uczennice: I stopnia z wyróżnieniem (Kinga Kucharska)  i I stopnia ( Arleta Kidoń) (brało udział 14 uczniów),

b) „Kangur 2010” – dalsze miejsca ( brało udział 10 uczniów), najlepszy wynik w szkole uzyskała Żaneta Mielczarek,

2) z  języka angielskiego „Fox” – dalsze miejsca ( brało udział 14 uczniów),

3) Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) – finał ogólnopolski -  XV miejsce – drużyna 3 uczniów klasy VI ( Dawid Domżalski, Remigiusz Duława, Bartłomiej Knyps oraz w III etapie Szymon Borek)  (I miejsce w etapach wojewódzkim, okręgowym, powiatowym, regionalnym i międzyszkolnym),

4) religijne:

a) „ Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Wiedzy Biblijnej „Jonasz” –uczennica kl. V Kornelia Kufeld została laureatką ( brało udział 5 uczniów),

b) „ Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Plastyczny „Jonasz” – uczennica kl. V Dominika Broda otrzymała wyróżnienie ( brało udział 2 uczniów),

c) Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Moja Parafia” –uczeń  kl. V Łukasz Macura otrzymał wyróżnienie,

d) Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura 2010” - I miejsce uczennica kl. V Kornelia Kufeld .

 
2. Konkursy o zasięgu wojewódzkim:

 

a) Konkurs Poezji Religijnej –  wyróżnienie dla Agnieszki i Kingi Kucharskich ( brało udział 2 uczniów),

b) udział w Konkursie Interdyscyplinarnym organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach – brało w nim udział 13 uczniów kl. VI – nikt nie  zakwalifikował się do II-go etapu.

 
3. Konkursy o zasięgu międzyszkolnym (gminnym):

 

a) „Czy znasz swoje miasto, gminę” – I miejsce (drużyna: Kinga Kucharska, Bartłomiej Knyps, Angelika Mika),

b) II Gminny Konkurs Interdyscyplinarny „Rusz głową” klas II – III – I miejsce  uczeń kl. II Bartosz Hłąd ( brało udział 6 uczniów),

c) Gminny Gwarowy Konkurs Recytatorski –uczennica klasy III Karolina Greń uzyskała II miejsce,

d) wiedzowy „Skoczów zaprasza w Beskidy”  - III miejsce (drużyna: Kinga Kucharska, Żaneta Mielczarek, Angelika Mika),

e) plastyczny „Skoczów zaprasza w Beskidy” – uczennica klasy III Karolina Greń uzyskała II miejsce,

f)  mitologiczny „Bliżej Olimpu” – III miejsce (drużyna: Kornelia Kufeld, Arleta Kidoń, Filip Wareluk),

g) konkurs literacki  związany z 15-leciem pobytu Jana Pawła II w Skoczowie – I miejsce -  uczeń kl.VI Bartłomiej Knyps,

h) „Mistrz języka angielskiego” – IV (Bartłomiej Knyps)  i V (Żaneta Mielczarek) miejsce.

W sumie w/wym  konkursach wzięło udział 99 uczniów (na 78 uczniów w szkole).
 
 
4. Sukcesy w zawodach sportowych:

 

- gminne zawody w biegach przełajowych dziewcząt i chłopców szkół podstawowych,   dziewczęta  zajęły  III,  a chłopcy  IV  miejsce,                         - gminne  zawody w mini piłce nożnej chłopców szkół podstawowych, nasza  drużyna  zajęła IV miejsce,                                                                                       - drużynowy turniej szachowy szkół podstawowych, dziewczęta i chłopcy zajęli  III  miejsce,                                                                                                             - gminne zawody w tenisie stołowym szkół podstawowych, dziewczęta i chłopcy zajęli III miejsce,                                                                                       - gminne zawody w pływaniu szkół podstawowych,  IV  miejsce w klasyfikacji drużynowej,                                                                                                               - zawody narciarskie ''O Puchar Kaplicówki'', w grupie klas I-III chłopców  III  miejsce, i miejsce  II  dziewcząt w grupie klas IV – VI,                                         - mistrzostwa Skoczowa - zawody narciarskie, w grupie klas IV – VI chłopców  II i III  miejsce,                                                                                                       - turniej halowej piłki nożnej chłopców szkół podstawowych o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Skoczowie,  nasza  drużyna  zajęła  IV  miejsce,    - zawody gminne w czwórboju lekkoatletycznym szkół podstawowych, dziewczęta zajęły VI   a chłopcy  VII  miejsce,                                                      - zawody gminne w grach i zabawach,  IV  miejsce w klasyfikacji drużynowej,  - gminne  zawody w mini piłce nożnej dziewcząt szkół podstawowych, nasza  drużyna  zajęła III miejsce.

 

W w/wym. rozgrywkach brały udział dziewczęta i chłopcy z siedmiu szkól podstawowych Gminy Skoczów. Nadmienić należy, że nasi uczniowie, ze względu na brak dostępu do sali gimnastycznej, nie mogą uczestniczyć w rozgrywkach gier zespołowych takich  jak   piłka siatkowa,  ręczna i koszykowa.

Nasza uczennica Joanna Stebel  utrzymuje  mistrzowską formę. W dniach od 11-13.09.2009r. w Jaszkowie zajęła I miejsce w Mistrzostwach o Puchar Polski w zawodach Kucy i Małych Koni (KiMK).  22 listopada 2009 r. w Koszalinie w Zawodach Ogólnopolskich KiMK zajęła I miejsce, a w Mistrzostwach Śląska w ujeżdżaniu również uzyskała najlepszy wynik.

NAGRODY I STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE

W ROKU SZKOLNYM 2009/10

I.                  NAJLEPSI ABSOLWENCI SZKOŁY

 

zostali nagrodzeni następującymi nagrodami:

1. Sołtysa wsi Kiczyce –Kinga Kucharska (1 miejsce),

2. Rady Sołeckiej wsi Kiczyce - Żaneta Mielczarek (2 miejsce) oraz Remigiusz Duława (3 miejsce).

II.     STYPENDIA ZA NAJLEPSZE WYNIKI W NAUCE

otrzymali:

1.     Kinga Kucharska – klasa VI

2.     Żaneta Mielczarek – klasa VI

3.     Dominika Broda – klasa IV

4.     Agnieszka Kucharska – klasa IV

5.     Natalia Zawada – klasa IV

6.     Kornelia Kufel - klasa V

7.     Arleta Kidoń – klasa V

8.     Joanna Stebel – klasa V

 
 
Wspierane przez Hosting o12.pl