Przedszkole Publiczne w Kiczycach
    Pracownik     Zajmowane stanowisko
   ks Dariusz Byrski  religia katolicka
   mgr Aneta Habarta - Wiśniańska  wychowanie przedszkolne, język angielski
   mgr Jucha Ewa  psycholog
   mgr Radwan-Kmiecik Joanna  dyrektor przedszkola
   mgr Sobczyk Sylwia  nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne, język niemiecki
   mgr Szczypka Renata  religia ewangelicka
   mgr Gabriela Tomica - Zawada  wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne, logopedia, neurologopedia
   mgr Trąbała Aleksandra  wychowanie przedszkolne
   mgr Grzybek Michalina  nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne