Przedszkole Publiczne w Kiczycach
    Pracownik     Zajmowane stanowisko
    mgr Joanna Radwan-Kmiecik    dyrektor
    mgr Aneta Habarta - Wiśniańska    wychowawca grupy starszej
    mgr Aleksandra Trąbała    wychowawca grupy młodszej
    mgr Gabriela Tomica - Zawada    nauczyciel