Przedszkole Publiczne w Kiczycach

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kiczycach

Publiczne Przedszkole w Kiczycach

Dyrektor: mgr Joanna Radwan-Kmiecik

Godziny otwarcia:     06.30 - 15.30

 ul. Ochabska 54
 43-430 Kiczyce

 Tel: 33 853 51 73

 e-mail: ppkiczyce@mzo.skoczow.pl